اجرای ۱۲۰۰ متر مربع بتن اکسپوز در مجتمع ایران مال ، استفاده از پانل های ابعاد ۶۰*۱۲۰ سانتمیتر در پروژه

  • عنوان پروژه: اجرای پروژه ایران مال
  • محل پروژه: تهران، بزرگراه شهید خرازی