درباره ما

شما اینجا هستید:
Business success and teamwork concept with wooden figures of people on wooden and foggy background side view.

درباره ما

شرکت نوآوران اثر در سال 1389 تاسیس و در عرصه مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های ساختمانی مشغول به فعالیت گردید. در سال 1397 با گرد هم آوردن مهندسان و متخصصان جوان و مجرب، با رویکردی کاملا نوین و همراه با خلاقیت، خدمات مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های فضای سبز را به فعالیت های خود اضافه و در همین راستا تولید مبلمان فضای باز را به سبکی متفاوت آغاز نموده است.

این شرکت در حال حاضر با مجموعه ای از معماران و مهندسان رشته های مختلف، فعالیت های خود را در قالب چهار موضوع و در زمینه های معماری و معماری داخلی، محوطه سازی و روف گاردن، تولید مبلمان فضای باز و فروش مصالح ساختمانی به انجام می رساند.

اهداف 

در نگرش این شرکت، ضمن توجه به انجام دقیق تعهدات قراردادی، هر قراداد به مثابه وظیفه حرفه ای برای انجام مطالعات، درنظر گرفتن امکانات و محدودیت ها و همچنین ارائه پیشنهاداتی اصولی و خردمندانه به کارفرما است به طوری که این امر باعث ارتقاء ارزش در پروژه و منطقه گردد. اهدافی که شرکت همواره به آن توجه دارد :

تلاش در جهت رضایت و تحقق اهداف کارفرما

توجه، احترام و به کارگیری ارزش های معماری

ارائه خدمات در زمینه های مختلف معماری و معماری داخلی، منظر و محوطه سازی، با حداکثر کیفیت فنی و علمی

ارتقاء مجموعه از یک شرکت فنی – مهندسی به یک شرکت حرفه ای و متخصص

مطالعه و پژوهش دانش امروز برای کارآمد کردن تمامی خدمات و تولیدات

مشارکت نیروی انسانی هوشمند و متخصص در مدیریت اجرایی

درنظر گرفتن حقوق کارفرمایان و تمام ذینفعان، با رعایت اصول اخلاقی و بهینه سازی منافع فردی

چشم انداز

نوآوری : شرکتی نوآور و خلاق با جذب نیروهای متخصص و منطبق بر دانش روز در حرفه و تخصص خود، برای ضمانت ارائه خدمات و تولیدات موثر، که منجر به پایداری و پویایی مجموعه گردد.

فراگیری : شرکتی فراگیر با به کارگیری رشته ها و تخصص های گوناگون در زمینه های معماری، شهرسازی، منظر و صنعت که منجر به ارائه خدمات به بخش های مختلفی از اجتماع می گردد.

هوشمندی : شرکتی هوشمند با درنظر گرفتن حفظ روابط با کارفرمایان، ارتباط و همکاری با مدیران صنایع و گروه های تخصصی و حرفه ای، که منجر به تعامل با گروه های هدف می گردد.

مشارکت نیروی انسانی هوشمند و متخصص در مدیریت اجرایی

درنظر گرفتن حقوق کارفرمایان و تمام ذینفعان، با رعایت اصول اخلاقی و بهینه سازی منافع فردی

ماموریت

ماموریت این شرکت، تحقق تمام چشم اندازهای آن از طریق سازمان دهی بخش های مختلف شرکت، نوآور و خلاق بودن تمام مجموعه، همکاری با مجموعه های گسترده ساختمانی و صنعتی است. این مجموعه سعی دارد دانش روز را به همراه تطبیق آن بر خدمات و تولیدات خود، کارآمد کرده و آن را به نتیجه ای با کیفیت تبدیل نماید و در طول این مسیر همواره اصول اخلاقی و مشتری محوری را سرلوحه کار خود قرار دهد.

راهبردها

سازمان دهی برای محیطی نوآورانه در شرکت

معرفی و بازاریابی مستمر شرکت

آموزش پیوسته نیروهای انسانی

تداوم در مشارکت با همکاران در موضوعات علمی و اجرایی

ارزیابی و رفع چالش های تمام فعالیت های شرکت

در نظر گرفتن درصدی از بودجه پروژه ها برای آموزش و تعامل با کارفرمایان

تشکیل دفاتر در نقاط دارای پتانسیل و تبدیل آن به همکار برای همکاری بلند مدت

ارزیابی و مستندسازی فعالیت های شرکت