• عنوان پروژه: طراحی معماری و معماری داخلی ساختمان مسکونی
  • متراژ پروژه: ۴۵۰ متر مربع
  • محل پروژه: قزوین ، تاکستان
  • کارفرما: آقای طاهرخانی