مشخصات کلی:

  • عنوان پروژه : تراس گاردن
  • محل پروژه : تهران -ولنجک
  • کارفرما : سرکار خانم بیات

 توضیحات:

این ساختمان دارای کاربری مسکونی بوده که جهت استفاده بهینه  از فضا این تراس را به این شکل اجرا و به یک تراس گاردن خوب تبدیل کردیم

استفاده از چوب ترمو به گرمی فضا کمک می کند و در کنار آن استفاده از گیاهان حس شادابی و زنده بود را منتقل می کند.